Bohové a bohyně

Historičtí Keltové ve starověku netvořili jednotný národ, i když osídlili podstatnou část Evropy (a částečně i kousek Asie). Neexistovalo tedy nějaké jednotné politické vedení a ani jednotný náboženský systém. Spíše se jednalo o víru jednotlivých keltských kmenů.

V jednotlivých částech Evropy Keltové často měli svá místní božstva. Mnohdy spíše uctívali lokální bohy hor, pramenů, řek, atp. A také se nám stejně nezachoval přesný popis jejich božstev, jejich jména a jejich "náplň činnosti". Někteří bohově byli opravdu jen lokální, někteří byli uctíváni v celém keltském světě.

Mezi nejznámější bohy a bohyně patří: Taranis (hrom), Teutates (válka, ochránce kmene), Esus (stromy), Cernunnos (zvěř, les, zásvětí), Cailleach (zima, smrt), Brigit (poezie, oheň, plodnost), Lugh (řemesla, umění, slunce), Epona (voda, matka země, kůň), Morrigan (válka, osud, láska), Belenos (oheň, slunce, světla, léčení).


Mystika – obsah

Nahoru

© Ornamentum