Kde se scházet a jak podnikat

Když byly Keltské prameny zakládány, samozřejmě se počítalo s tím, že se budou konat různé akce s keltskou tématikou: mimo jiné i setkání v hospůdkách.

Pokud máme možnost v hospůdkách organizovat srazy nebo přednášky, je to jedině dobře. Ekonomicky vzato se v současnosti nacházíme v docela složité době a podnikání není vůbec jednoduché. Měli bychom si uvědomit, že spřátelené hospůdky mají "komunitní charakter" a s nadsázkou lze říci, že je užíváme také jako "klubovny" (jistě nelze opominout konzumaci jídla a pití).

I když se jedná o podnikání, je namístě podporovat tyto instituce i finanční sbírkou. Nesouhlasím s názory, že podnikatel by se měl vzít úvěr (např. u banky) a neměl by "žebrat" (např. pomocí finanční sbírky).

Právě naopak. Jestliže provozovatel hospůdky žádá o peníze, prakticky tím ověřuje zájem lidí. Pokud by mu banka dala úvěr a lidi by nechodili, zřejmě takový úvěr by byl úplně na nic. Ovšem pokud provozovatel získá dostatečné prostředky od malých podporovatelů, jasně z toho vyplývá, že se jedná o skutečný zájem lidí. A že výhledově by podnikání mohlo být i soběstačné (což si snad všichni přejeme).

Závěrečná poznámka: Psáno v prosinci 2023 jako reakce na některé názory ohledně sbírky pro brněnskou krčmu Stregobor. Doufám, že výše uvedené má i obecnou platnost pro další podnikatelské projekty, které s naší keltskou (pohanskou) komunitou souvisí a které bychom měli podporovat.

 

Autor: Doran


Úvahy - obsah

Nahoru

© Ornamentum